;
55px
Conditii generale de rezervare si vanzare a biletelor de avion

 

DEFINITII:

S.C.ENTERPRISE TRAVEL S.R.L, Agenţia de Turism TREND TRAVEL – AGENTIA

Compania aeriana – COMPANIA

Clientul care rezerva si/sau cumpara biletul de avion – PASAGERUL

Documentul in baza caruia se efectueaza zborul – BILETUL DE AVION

 

Agenția actioneaza ca intermediar al companiilor aeriene si se supune regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre acestea, in calitate de prestatori directi.

Rezervarea – vanzarea biletelor de avion se face in urmatoarele conditii :

REZERVARI DE LOCURI

 

Rezervarile de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, care permit accesul agentiei la baza de date a companiei si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa in favoarea potentialilor pasageri. Rezervarile se fac inaintea datei de plecare. După efectuarea rezervarii, pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la tariful zborului (valabil la data rezervarii), precum si informatiile referitoare la conditii, restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari. Toate conditiile, regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana precum si de alti factori (de ex. obligatia detinerii vizei), independenti de vointa agentiei. Aceste reguli, precum si tariful biletului de avion se pot modifica, prin vointa celor ce le-au impus, pina in momentul cumpararii efective a biletului, fara ca agentia sa poata fi facuta in vreun fel raspunzatoare.

 

EMITEREA BILETELOR DE AVION SI MODALITATI DE PLATA

Emiterea biletelor de avion rezervate si plata acestora se fac conform conditiilor impuse de catre fiecare companie in parte. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre termenul pana la care rezervarea sa este valabila si sa se prezinte in termen pentru achitarea biletului, respectiv sa solicite emiterea biletului, pentru a intra in posesia acestuia. Termenele pot fi schimbate oricand de catre companie, situatie in care agentia va anunta pasagerul despre modificare, fara a putea fi insa facuta raspunzatoare in vreun fel de catre acesta pentru o eventuala anulare a rezervarii. Raportul contractual intre agentie si pasager apare in momentul in care pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat in posesia acestuia. Inainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligatia sa se informeze la agentie despre toate conditiile si restrictiile aplicabile acelui bilet si sa citeasca prezentele conditii generale.

Pasagerul poate achita biletul de avion in EUR sau in Lei la cursul de schimb utilizat de banca comerciala cu care agentia deruleaza operatiuni, in baza facturii emise.

 

TARIFELE BILETELOR DE AVION

Tarifele biletelor de avion comercializate prin agentie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate in sistemele centralizate de rezervari, tarife speciale, etc. In aceste conditii, fiecare zbor in parte presupune calcularea tarifului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelasi zbor, cu aceeasi companie, in aceleasi conditii de calatorie, poate genera tarife diferite. Data fiind multitudinea de tarife aplicabile biletelor de avion, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afisate sau publicate. De asemenea, informatiile referitoare la reguli, care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie, au un caracter continuu, modificarile pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris. Tarifele de vanzare nu sunt neaparat inscrise pe biletele de avion. Tarifele de vanzare decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de catre companie, singura in masura sa conteste modul de inscriere al unui tarif pe un anumit bilet de avion.

Tariful unui bilet de avion devine ferm, impreuna cu toate conditiile aplicabile lui numai in momentul in care este inscris pe documentul de incasare intocmit de catre agentie, respectiv factura fiscala.

Biletele de avion emise de agentie sunt proprietatea companiilor aeriene, incasarile aferente biletelor vandute se deconteaza catre acestea, drept pentru care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare despre modul in care a stabilit tariful unui bilet de avion decat de catre compania pentru care a emis biletul.

Tariful oricarui bilet de avion presupune conditii, reguli si restrictii speciale aplicabile calatoriei la care se refera documentul respectiv in mod special. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre aceste reguli inainte de a cumpara respectivul bilet. Dupa cumpararea biletului se considera ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate aceste reguli, si nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, o data ce a intrat in posesia biletului de avion.

Tariful biletului de avion include de regula taxele de aeroport. Exista insa situatii, independente de vointa agentiei, in care, pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe, care nu au fost percepute initial, situatie in care agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.

 

CONDITII DE ANULARE SI MODIFICARE

In cazul anularii biletelor de avion/a serviciilor turistice din motive voluntare sau independent de dorinta pasagerilor, taxa de serviciu perceputa de Agentie in momentul emiterii biletului/serviciilor turistice, nu se ramburseaza.

 

BILETUL DE AVION

Biletul de avion este documentul, inscrisul sau conventia electronica in baza careia se efectueaza zborul. Biletul de avion este emis de catre agentie dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.

Pasagerul posesor al biletului de avion cumparat are obligatia de a-l pastra in stare buna si de a-l prezenta la imbarcare in vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de catre pasager nu il indreptateste pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde agentiei sau companiei nici un fel de despagubiri.

Conditiile contractului si informatiile inscrise pe biletul de avion completeaza prezentele conditii generale. Se considera ca pasagerul care a intrat in posesia biletului de avion a luat la cunostinta de toate aceste informatii.

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra conditiilor aplicabile biletului de avion vandut. Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea prezentelor conditii generale de vanzare a biletelor de avion precum si prin prezentarea, la cererea expresa a pasagerului, a conditiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului in cauza, fara a fi nevoie de o semnatura a pasagerului care sa certifice ca a fost informat.

Pasagerul este obligat sa citeasca prezentele conditii generale  inainte de a cumpara biletul de avion. Biletul de avion, o data cumparat, se presupune ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate informatiile legate de biletul respectiv, el nemaiputand sa invoce ulterior necunoasterea acestora si sa pretinda eventuale despagubiri agentiei.

Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 2,5 sau 3 ore inainte de ora plecarii, pentru a i se putea intocmi formalitatile necesare iar in cazuri speciale, conform informatiilor oferite de agentie.

Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, in urmatoarele conditii:

- pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare;

- pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa vizei de intrare pentru tara de destinatie, viza falsa, pasaport cu interdictie, etc) sau in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria;

- alte imprejurari sau cazuri de forta majora, pe care agentia nu le putea prevedea sau evita.

Agentia nu este raspunzatoare pentru intarzieri sau modificari de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (ex – pierderi de bagaje, etc), obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.

Pasagerul poate renunta la biletul de avion cumparat in orice moment, inainte de data plecarii. Indiferent de motivul renuntarii, regula presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului si a taxelor de aeroport aferente. Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului.

Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase, agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului.

Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.

Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane.

Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea biletului.

In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.

Pasagerul are obligatia sa se asigure de corectitudinea datelor communicate agentiei pentru rezervare (nume/prenume, date de nastere, cetatenie, etc.) si ca detine toate actele legale necesare pentru a efectua calatoria (printre care dar nu numai: pasaport valabil, viza, imputernicire, adeverinta de sanatate, procura notariala), agentia neavand nicio raspundere in fata pasagerului daca i se refuza imbarcarea sau intrarea in tara de destinatie din acest motiv. Refuzul la imbarcare dintr-unul din aceste motive cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde despagubiri agentiei.

Agentia va informa de buna credinta pasagerul asupra formalitatilor necesare calatoriei solicitate, conform informatiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi facuta responsabila asupra veridicitatii acestor informatii si nici trasa la raspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar si nu are legatura cu serviciul de emitere a biletului de avion.

Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului sau datorate unor modificari de orar, intarzieri ale zborurilor etc, imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.

Autoritatile tuturor statelor, chiar in prezenta vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, pot refuza fara explicatii sa permita trecerea frontierei, respectiv imbarcarea in avion a pasagerului. In astfel de situatii, agentiei nu i se pot solicita despagubiri, deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datoreaza faptei unui tert.

 

RECLAMATII

Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris, in termen de max. 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.

Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare.

Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia va fi data de compania aeriana, in calitate de proprietara a biletului. Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie reclamatiei, in scris, in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul.

Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru, agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri.

Orice reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion.

 

DISPOZITII FINALE

Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, in care Romania este parte semnatara, in conformitate cu prevederile art. 11, aliniatul 2 din CONSTITUTIA ROMANIEI.

Afisarea in agentie a prezentelor conditii generale presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.

Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.

 

COMERCIALIZAREA BILETELOR DE TRANSPORT AERIAN

Informatiile pe care pasagerii care achizitioneaza bilete de avion trebuie sa le solicite la o agentie vanzatoare, pentru a fi complet informati, sunt urmatoarele:

1. Natura zborului: Regulat/charter/low cost;

2. Costul biletului;

3. Conditiile tarifare ale biletului:

- Posibilitatea de a se modifica datele de calatorie si in ce conditii;

- Posibilitatea de a se rambursa partial sau total contravaloarea biletului si in ce conditii;

- Conditiile de emitere cu timp minim in avans;

4. Tip de bilet emis: electronic/tiparit;

5. Cantitatea de bagaje pe pare pasagerul are dreptul sa o transporte gratuit, atat ca bagaj de mana cat si ca bagaj de cala;

6. Orele de decolare, aterizare, escale;

7. Itinerariul de zbor;

8. Compania aeriana care opereaza ruta solicitata;

9. Timpul minim necesar de prezentare la ghiseul de imbarcare;

10. Informatii in cazul pierderii biletului;

11. Moneda de emitere a biletului: Lei/EURO;

12. Modalitatea de plata: numerar, card, transfer bancar;

13. Nivelul taxelor de serviciu pentru emiterea biletului, reemitere, schimbare data, rambursare totala sau partiala a biletului, alocarea locului in avion.

14. Dupa informarea completa in legatura cu informatiile de mai sus, pasagerul poate solicita emiterea biletului in cunostinta de cauza, agentul emitent fiind degrevat de orice responsabilitate, cu exceptia celor legale. Totodata responsabilitatea privind efectuarea calatoriei, din momentul emiterii biletului, revine companiei aeriene.

15. Recomandam pasagerului verificarea conditiilor de transport aerian cu 24 de ore inainte de calatorie. Informarea poate fi realizata eficient daca pasagerul contacteaza telefonic compania aeriana/aeroportul.

Solicita oferta